lunduniversity.lu.se

Solid Mechanics

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Previous examinations with solutions

Tentamen 2017-08-17 (inkl. lösningsförslag).

Tentamen 2017-04-18 (inkl. lösningsförslag).

Tentamen 2017-03-13 (inkl. lösningsförslag).

Tentamen 2016-08-15 (inkl. lösningsförslag).

Dugga 1 2016 och lösningsförslag. Dugga 1 motsvarar innehållet i lärobokens kapitel 1-3 och kan användas som ett diagnostiskt självtest efter läsvecka 2.

Dugga 2 2016 och lösningsförslag. Dugga 2 motsvarar innehållet i läroboken från och med kapitel 4 och framåt och kan användas som ett diagnostiskt självtest i slutet av AK1-kursen.

Page Manager: